CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ ĐẮC TÍN

DATET

HOTLINE: 0984.536.625

HOTLINE 2: 028.3620.9792

0  
0984.536.625

Sản phẩm » Thiết bị làm sạch » Vật tư - hóa chất rửa xe

Vòi phun áp lực

Vòi phun áp lực

Mã hàng: HD28x68

380.000 đ

Chi tiết
Mua hàng

Vòi phun áp lực

Vòi phun áp lực

Vòi phun áp lực

Mã hàng: HD28x68B

380.000 đ

Chi tiết
Mua hàng

Vòi phun áp lực

Vòi phun áp lực

Vòi phun áp lực

Mã hàng: HD38x80

350.000 đ

Chi tiết
Mua hàng

Vòi phun áp lực

Vòi phun áp lực

Vòi phun áp lực

Mã hàng: HD38x80A

380.000 đ

Chi tiết
Mua hàng

Vòi phun áp lực

Dây phun áp lực

Dây phun áp lực

Mã hàng: HDC0708

600.000 đ

Chi tiết
Mua hàng

Dây phun áp lực

Dây phun áp lực

Dây phun áp lực

Mã hàng: HDC1020

2.050.000 đ

Chi tiết
Mua hàng

Dây phun áp lực

Súng phun áp lực

Súng phun áp lực

Mã hàng: HDG-01

1.350.000 đ

Chi tiết
Mua hàng

Súng phun áp lực

Súng phun áp lực

Súng phun áp lực

Mã hàng: HDG-02

1.350.000 đ

Chi tiết
Mua hàng

Súng phun áp lực

Súng phun áp lực

Súng phun áp lực

Mã hàng: HDG-03

1.280.000 đ

Chi tiết
Mua hàng

Súng phun áp lực

Súng phun áp lực

Súng phun áp lực

Mã hàng: HDG-04

750.000 đ

Chi tiết
Mua hàng

Súng phun áp lực

Súng phun áp lực

Súng phun áp lực

Mã hàng: HDG-06

1.100.000 đ

Chi tiết
Mua hàng

Súng phun áp lực

Súng phun áp lực

Súng phun áp lực

Mã hàng: HDG-07

998.000 đ

Chi tiết
Mua hàng

Súng phun áp lực

Súng phun áp lực

Súng phun áp lực

Mã hàng: HDG-08

850.000 đ

Chi tiết
Mua hàng

Súng phun áp lực

Vòi phun áp lực

Vòi phun áp lực

Mã hàng: HDNozzle

380.000 đ

Chi tiết
Mua hàng

Vòi phun áp lực

Vòi phun áp lực

Vòi phun áp lực

Mã hàng: HDS-01 1/8 HID

350.000 đ

Chi tiết
Mua hàng

Vòi phun áp lực

Vòi phun áp lực
Vòi phun áp lực
Vòi phun áp lực
Vòi phun áp lực
Dây phun áp lực
Dây phun áp lực
Súng phun áp lực
Súng phun áp lực
Súng phun áp lực
Súng phun áp lực
Súng phun áp lực
Súng phun áp lực
Súng phun áp lực
Vòi phun áp lực
Vòi phun áp lực