DAC TIN EQUIPMENT TECHNOLOGY CO., LTD.

DATET

HOTLINE: +84-984.536.625

HOTLINE 2: +84-28.3620.9792

0  
0984.536.625

Sản phẩm » Washing Equipment » Chemical Cleaner

Nozzle

Vòi phun áp lực

Code: HD28x68

380.000 đ

Detail
Purchase

Nozzle

Nozzle

Vòi phun áp lực

Code: HD28x68B

380.000 đ

Detail
Purchase

Nozzle

Nozzle

Vòi phun áp lực

Code: HD38x80

350.000 đ

Detail
Purchase

Nozzle

Nozzle

Vòi phun áp lực

Code: HD38x80A

380.000 đ

Detail
Purchase

Nozzle

High-pressure Hose

Dây phun áp lực

Code: HDC0708

600.000 đ

Detail
Purchase

High-pressure Hose

High-pressure Hose

Dây phun áp lực

Code: HDC1020

2.050.000 đ

Detail
Purchase

High-pressure Hose

Gun series

Súng phun áp lực

Code: HDG-01

1.350.000 đ

Detail
Purchase

Gun series

Gun series

Súng phun áp lực

Code: HDG-02

1.350.000 đ

Detail
Purchase

Gun series

Gun series

Súng phun áp lực

Code: HDG-03

1.280.000 đ

Detail
Purchase

Gun series

Gun series

Súng phun áp lực

Code: HDG-04

750.000 đ

Detail
Purchase

Gun series

Gun series

Súng phun áp lực

Code: HDG-06

1.100.000 đ

Detail
Purchase

Gun series

Gun series

Súng phun áp lực

Code: HDG-07

998.000 đ

Detail
Purchase

Gun series

Gun series

Súng phun áp lực

Code: HDG-08

850.000 đ

Detail
Purchase

Gun series

Nozzle

Vòi phun áp lực

Code: HDNozzle

380.000 đ

Detail
Purchase

Nozzle

Nozzle

Vòi phun áp lực

Code: HDS-01 1/8 HID

350.000 đ

Detail
Purchase

Nozzle

Nozzle
Nozzle
Nozzle
Nozzle
High-pressure Hose
High-pressure Hose
Gun series
Gun series
Gun series
Gun series
Gun series
Gun series
Gun series
Nozzle
Nozzle