CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ ĐẮC TÍN

DATET

HOTLINE: 0984.536.625

HOTLINE 2: 028.3620.9792

0  
0984.536.625

Sản phẩm » Dụng cụ BOSCH » Máy cắt

Máy cắt sắt Bosch...

Máy cắt sắt Bosch GCO 200

Mã hàng: GCO 200

2.961.000 đ

Chi tiết
Mua hàng

Máy cắt sắt Bosch...

Máy cắt gạch GDM...

Máy cắt gạch GDM 121

Mã hàng: GDM 121

1.236.000 đ

Chi tiết
Mua hàng

Máy cắt gạch GDM...

Máy cắt kim loại...

Máy cắt kim loại GSC 2.8

Mã hàng: GSC 2.8

10.230.000 đ

Chi tiết
Mua hàng

Máy cắt kim loại...

Máy cắt kim loại...

Máy cắt kim loại dạng đột GNA 2.0

Mã hàng: GNA 2.0

9.240.000 đ

Chi tiết
Mua hàng

Máy cắt kim loại...

Máy cắt xốp GSG ...

Máy cắt xốp GSG 300

Mã hàng: GSG 300

12.073.000 đ

Chi tiết
Mua hàng

Máy cắt xốp GSG ...

Máy cắt gạch GDM...

Máy cắt gạch GDM 13-34

Mã hàng: GDM 13-34

1.850.000 đ

Chi tiết
Mua hàng

Máy cắt gạch GDM...

Máy cắt sắt GCO ...

Máy cắt sắt GCO 2

Mã hàng: GCO 2

3.428.000 đ

Chi tiết
Mua hàng

Máy cắt sắt GCO ...

Máy cắt sắt GCO ...

Máy cắt sắt GCO 14-24

Mã hàng: GCO 14-24

3.509.000 đ

Chi tiết
Mua hàng

Máy cắt sắt GCO ...

Máy cưa đa năng GCM...

Máy cưa đa năng GCM 10 MX

Mã hàng: GCM 10 MX

5.929.000 đ

Chi tiết
Mua hàng

Máy cưa đa năng GCM...

Máy cắt đa năng GCM...

Máy cắt đa năng GCM 12 SDE

Mã hàng: GCM 12 SDE

18.615.000 đ

Chi tiết
Mua hàng

Máy cắt đa năng GCM...

Máy cắt tôn cầm...

Máy cắt tôn cầm tay GSC 160

Mã hàng: GSC 160

12.870.000 đ

Chi tiết
Mua hàng

Máy cắt tôn cầm...

  Máy cắt sắt Bosch GCO 200
  Máy cắt gạch GDM 121
  Máy cắt kim loại GSC 2.8
  Máy cắt kim loại dạng đột GNA 2.0
  Máy cắt xốp GSG 300
  Máy cắt gạch GDM 13-34
  Máy cắt sắt GCO 2
  Máy cắt sắt GCO 14-24
  Máy cưa đa năng GCM 10 MX
  Máy cắt đa năng GCM 12 SDE
  Máy cắt tôn cầm tay GSC 160