DAC TIN EQUIPMENT TECHNOLOGY CO., LTD.

DATET

HOTLINE: +84-984.536.625

HOTLINE 2: +84-28.3620.9792

0  
0984.536.625

Sản phẩm » Hand tools BOSCH » Cutter

Metal Cut-off Saw

Máy cắt sắt Bosch GCO 200

Code: GCO 200

2.961.000 đ

Detail
Purchase

Metal Cut-off Saw

Marble Saw

Máy cắt gạch GDM 121

Code: GDM 121

1.236.000 đ

Detail
Purchase

Marble Saw

Metal Cut-off Saw

Máy cắt kim loại GSC 2.8

Code: GSC 2.8

10.230.000 đ

Detail
Purchase

Metal Cut-off Saw

Metal Cut-off Saw

Máy cắt kim loại dạng đột GNA 2.0

Code: GNA 2.0

9.240.000 đ

Detail
Purchase

Metal Cut-off Saw

Foam Blade

Máy cắt xốp GSG 300

Code: GSG 300

12.073.000 đ

Detail
Purchase

Foam Blade

Marble Saw

Máy cắt gạch GDM 13-34

Code: GDM 13-34

1.850.000 đ

Detail
Purchase

Marble Saw

Metal Cut-off Saw

Máy cắt sắt GCO 2

Code: GCO 2

3.428.000 đ

Detail
Purchase

Metal Cut-off Saw

Metal Cut-off Saw

Máy cắt sắt GCO 14-24

Code: GCO 14-24

3.509.000 đ

Detail
Purchase

Metal Cut-off Saw

Mixtre Saw

Máy cưa đa năng GCM 10 MX

Code: GCM 10 MX

5.929.000 đ

Detail
Purchase

Mixtre Saw

Mixtre Saw

Máy cắt đa năng GCM 12 SDE

Code: GCM 12 SDE

18.615.000 đ

Detail
Purchase

Mixtre Saw

Grinder

Máy cắt tôn cầm tay GSC 160

Code: GSC 160

12.870.000 đ

Detail
Purchase

Grinder

  Metal Cut-off Saw
  Marble Saw
  Metal Cut-off Saw
  Metal Cut-off Saw
  Foam Blade
  Marble Saw
  Metal Cut-off Saw
  Metal Cut-off Saw
  Mixtre Saw
  Mixtre Saw
  Grinder