DAC TIN EQUIPMENT TECHNOLOGY CO., LTD.

DATET

HOTLINE: +84-984.536.625

HOTLINE 2: +84-28.3620.9792

0  
0984.536.625

Sản phẩm » Oil Equipment » Oil Pumper

Oil pump shaft

Trụ bơm nhớt

Code: 35196

8.489.505 đ

Detail
Purchase

Oil pump shaft

Oil Pumper

BƠM DẦU QUAY TAY Oriental 180L-200L

Code: RP-32

860.000 đ

Detail
Purchase

Oil Pumper

Oil Pumper

MÁY BƠM XĂNG,HOÁ CHẤT,BƠM DẦU THÙNG PHUY 180L-200L

Code: X35194

4.500.000 đ

Detail
Purchase

Oil Pumper

Oil Pumper

MÁY BƠM XĂNG,HOÁ CHẤT,BƠM DẦU THÙNG PHUY ĐIỆN HPMM 180L-200L

Code: HG-2990D

18.530.000 đ

Detail
Purchase

Oil Pumper

Oil Pumper

THIẾT BỊ THAY DẦU HỘP SÓ ÔTÔ Bơm dầu cầu ( Bằng tay)

Code: HG-32026

3.900.000 đ

Detail
Purchase

Oil Pumper

Oil Changer

THIẾT BỊ THAY DẦU HỘP SÓ ÔTÔ Bơm dầu cầu ( Bằng khí nén)

Code: HG-33026

4.750.000 đ

Detail
Purchase

Oil Changer

Oil Pumper

THIẾT BỊ THAY DẦU HỘP SÓ TỰ ĐỘNG DÙNG ĐIỆN MODEL-KL-300

Code: KL-300

12.150.000 đ

Detail
Purchase

Oil Pumper

Oil Pumper

THIẾT BỊ THAY DẦU HỢP SỐ TỰ ĐỌNG VÀ THÔNG RỬA BẰNG ÁP SUẤT CAO TRƯỚC KHI NẠP DẦU MỚI

Code: KL-600D

19.550.000 đ

Detail
Purchase

Oil Pumper

Manual pumps oil and similar...

Bơm Nhớt bằng tay Raasm 32016

Code: 32016

4.701.000 đ

Detail
Purchase

Manual pumps oil and similar...

Manual pumps oil and similar...

Bơm Nhớt bằng tay RAASM 32024

Code: 32024

5.401.000 đ

Detail
Purchase

Manual pumps oil and similar...

Oil Filter Crushers

Thiết bị nghiền ép phin lọc nhớt

Code: HDCKS20

22.675.000 đ

Detail
Purchase

Oil Filter Crushers

TRHS-A998A

Bộ bơm hút chân không dầu thắng cầm tay TORIN TRHS-A998A

Code: TRHS-A998A

809.000 đ

Detail
Purchase

TRHS-A998A

Oil Pumps - Air Opera...

Máy bơm dầu khí nén ATO50

Code: ATO50

Liên hệ

Detail
Purchase

Oil Pumps - Air Opera...

  Oil pump shaft
  Oil Pumper
  Oil Pumper
  Oil Pumper
  Oil Pumper
  Oil Changer
  Oil Pumper
  Oil Pumper
  Manual pumps oil and similar Raasm 32016
  Manual pumps oil and similar Raasm 32024
  Oil Filter Crushers
  TRHS-A998A
  Oil Pumps - Air Operated