CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ ĐẮC TÍN

DATET

HOTLINE: 0984.536.625

HOTLINE 2: 028.3620.9792

0  
0984.536.625

Sản phẩm » Dụng cụ BOSCH » Máy mài

Máy mài góc GWS 060...

Máy mài góc GWS 060 Professional

Mã hàng: GWS 060

888.000 đ

Chi tiết
Mua hàng

Máy mài góc GWS 060...

Máy mài thẳng GGS...

Máy mài thẳng GGS 28 LC

Mã hàng: GGS 28 LC

4.698.000 đ

Chi tiết
Mua hàng

Máy mài thẳng GGS...

Máy mài thẳng GGS...

Máy mài thẳng GGS 28 LCE

Mã hàng: GGS 28 LCE

5.168.000 đ

Chi tiết
Mua hàng

Máy mài thẳng GGS...

Máy mài thẳng GGS...

Máy mài thẳng GGS 3000 L

Mã hàng: GGS 3000 L

1.528.000 đ

Chi tiết
Mua hàng

Máy mài thẳng GGS...

Máy mài thẳng GGS...

Máy mài thẳng GGS 5000L

Mã hàng: GGS 5000 L

2.038.000 đ

Chi tiết
Mua hàng

Máy mài thẳng GGS...

Máy mài góc GWS 6-100...

Máy mài góc GWS 6-100 S

Mã hàng: GWS 6-100 S

1.094.000 đ

Chi tiết
Mua hàng

Máy mài góc GWS 6-100...

Máy mài góc GWS 7-100...

Máy mài góc GWS 7-100 T

Mã hàng: GWS 7-100 T

1.235.000 đ

Chi tiết
Mua hàng

Máy mài góc GWS 7-100...

Máy mài góc GWS 7-100...

Máy mài góc GWS 7-100 ET

Mã hàng: GWS 7-100 ET

1.428.000 đ

Chi tiết
Mua hàng

Máy mài góc GWS 7-100...

Máy mài góc GWS 75...

Máy mài góc GWS 750-100

Mã hàng: GWS 750-100

1.100.000 đ

Chi tiết
Mua hàng

Máy mài góc GWS 75...

Máy mài góc GWS 8 -100...

Máy mài góc GWS 8 -100 CE

Mã hàng: GWS 8 -100 CE

1.500.000 đ

Chi tiết
Mua hàng

Máy mài góc GWS 8 -100...

Máy mài góc GWS 7-...

Máy mài góc GWS 7-125

Mã hàng: GWS 7-125

1.210.000 đ

Chi tiết
Mua hàng

Máy mài góc GWS 7-...

Máy mài góc GWS 8-125...

Máy mài góc GWS 8-125 C

Mã hàng: GWS 8-125 C

1.337.000 đ

Chi tiết
Mua hàng

Máy mài góc GWS 8-125...

Máy mài góc GWS 13-125...

Máy mài góc GWS 13-125 CI

Mã hàng: GWS 13-125 CI

2.703.000 đ

Chi tiết
Mua hàng

Máy mài góc GWS 13-125...

Máy mài góc GWS 17-125...

Máy mài góc GWS 17-125 CI

Mã hàng: GWS 17-125 CI

3.041.000 đ

Chi tiết
Mua hàng

Máy mài góc GWS 17-125...

Máy mài góc GWS 17-150...

Máy mài góc GWS 17-150 CI

Mã hàng: GWS 17-150 CI

3.582.000 đ

Chi tiết
Mua hàng

Máy mài góc GWS 17-150...

Máy mài góc GWS 060 Professional
Máy mài thẳng GGS 28 LC
Máy mài thẳng GGS 28 LCE
Máy mài thẳng GGS 3000 L
Máy mài thẳng GGS 5000L
Máy mài góc GWS 6-100 S
Máy mài góc GWS 7-100 T
Máy mài góc GWS 7-100 ET
Máy mài góc GWS 750-100
Máy mài góc GWS 8 -100 CE
Máy mài góc GWS 7-125
Máy mài góc GWS 8-125 C
Máy mài góc GWS 13-125 CI
Máy mài góc GWS 17-125 CI
Máy mài góc GWS 17-150 CI