DAC TIN EQUIPMENT TECHNOLOGY CO., LTD.

DATET

HOTLINE: +84-984.536.625

HOTLINE 2: +84-28.3620.9792

0  
0984.536.625

Sản phẩm » Body Repair Equipment » Car Bench

Car bench

Bộ kéo nắn khung xe

Code: T-100

Liên hệ

Detail
Purchase

Car bench

Car bench

Bộ kéo nắn khung xe

Code: T-600

Liên hệ

Detail
Purchase

Car bench

Car bench

Bộ kéo nắn khung xe

Code: H-800

Liên hệ

Detail
Purchase

Car bench

Bodywork

Bộ nắn thân xe 10 TON có xe đẩy

Code: HDHB610

Liên hệ

Detail
Purchase

Bodywork

VAM

VAM SỬA XE TAI NẠN 4 TẤN

Code: KC-101-4T

Liên hệ

Detail
Purchase

VAM

VAM KC-102-4T

VAM SỬA XE TAI NẠN 4 TẤN

Code: KC-102-4T

Liên hệ

Detail
Purchase

VAM KC-102-4T

VAM KC-103-10T

VAM SỬA XE TAI NẠN 10 TẤN

Code: KC-103-10T

Liên hệ

Detail
Purchase

VAM KC-103-10T

VAM KC-105-10T

VAM SỬA XE TAI NẠN 10 TẤN

Code: KC-105-10T

Liên hệ

Detail
Purchase

VAM KC-105-10T

VAM KC-106-20T

VAM SỬA XE TAI NẠN 20 TẤN

Code: KC-106-20T

Liên hệ

Detail
Purchase

VAM KC-106-20T

Body repair tools TRH...

BỘ CẢO GIẬT TRỤC LÁP TRHS-E1301

Code: TRHS-E1301

Liên hệ

Detail
Purchase

Body repair tools TRH...

Brake & wheel repair tools...

CẢO LÒ XO PHUỘC NHÚN TRHS-E1107

Code: TRHS-E1107

Liên hệ

Detail
Purchase

Brake & wheel repair tools...

HYDRAULIC PUMP AND HYDRAULIC...

BỘ BƠM VÀ XYLANH THỦY LỰC KÉO NÉN THÂN XE 10T TORIN T71002

Code: T71002

Liên hệ

Detail
Purchase

HYDRAULIC PUMP AND HYDRAULIC...

G-100 crash chassis puller...

Bộ kéo nén khung xe tai nạn G-100 (xe con)

Code: G-100

Liên hệ

Detail
Purchase

G-100 crash chassis puller...

G-200 crash chassis puller...

Bộ kéo nén khung xe tai nạn G-200 (xe con)

Code: G-200

Liên hệ

Detail
Purchase

G-200 crash chassis puller...

B-400 crash chassis puller...

Bộ kéo nén khung xe tai nạn B-400

Code: B-400

Liên hệ

Detail
Purchase

B-400 crash chassis puller...

Car bench
Car bench
Car bench
Bodywork
VAM
VAM KC-102-4T
VAM KC-103-10T
VAM KC-105-10T
VAM KC-106-20T
Body repair tools TRHS-E1301
Brake & wheel repair tools TRHS-E1107
HYDRAULIC PUMP AND HYDRAULIC BLUE TRACTOR 10T TORIN T71002
G-100 crash chassis puller (car)
G-200 crash chassis puller (car)
B-400 crash chassis puller (car)