DAC TIN EQUIPMENT TECHNOLOGY CO., LTD.

DATET

HOTLINE: +84-984.536.625

HOTLINE 2: +84-28.3620.9792

0  
0984.536.625

Sản phẩm » Car Testing Equipment » Starter Tester

8Pc Petrol Engine Compression...

BỘ DỤNG CỤ KIỂM TRA ÁP SUẤT NÉN ĐỘNG CƠ XĂNG DN-G1005

Code: DN-G1005

Liên hệ

Detail
Purchase

8Pc Petrol Engine Compression...

Engine Cylinder Compression...

BỘ DỤNG CỤ KIỂM TRA ÁP SUẤT ĐỘNG CƠ DN-G1006

Code: DN-G1006

Liên hệ

Detail
Purchase

Engine Cylinder Compression...

High Performance 100PSI...

ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT ĐỘNG CƠ DẦU DN-G1008

Code: DN-G1008

Liên hệ

Detail
Purchase

High Performance 100PSI...

ENGINE PRESSURE CHECK...

BỘ KIỂM TRA ÁP SUẤT ĐỘNG CƠ TRHS-A1020B

Code: TRHS-A1020B

Liên hệ

Detail
Purchase

ENGINE PRESSURE CHECK...

GASOLINE ENGINE PRESSURE...

BỘ DỤNG CỤ KIỂM TRA ÁP SUẤT NÉN ĐỘNG CƠ XĂNG DN-G1005

Code: DN-G1005

Liên hệ

Detail
Purchase

GASOLINE ENGINE PRESSURE...

Deluxe Fuel Injection...

Bộ kiểm tra áp suất kim phun động cơ DN-G1013

Code: DN-G1013

Liên hệ

Detail
Purchase

Deluxe Fuel Injection...

  8Pc Petrol Engine Compression Test Kit oil pressure gauge tester/transmission oil
  Engine Cylinder Compression Tester Fuel oil pressure tester
  High Performance 100PSI Pressure Meter for Engine Oil Kit
  ENGINE PRESSURE CHECK SET TRHS-A1020B
  GASOLINE ENGINE PRESSURE TESTING KIT DN-G1005
  Deluxe Fuel Injection Pressure Tester Gauge Kit