DAC TIN EQUIPMENT TECHNOLOGY CO., LTD.

DATET

HOTLINE: +84-984.536.625

HOTLINE 2: +84-28.3620.9792

0  
0984.536.625

Sản phẩm » Air Power Equipment » Air Wrench

Air sander

Máy chà giấy nhám khí nén

Code: ZK-1201

Liên hệ

Detail
Purchase

Air sander

Air sander

Máy chà giấy nhám khí nén

Code: ZK-1202D

Liên hệ

Detail
Purchase

Air sander

Air sander

Máy chà giấy nhám khí nén

Code: ZK-1202M5

Liên hệ

Detail
Purchase

Air sander

Air sander

Máy chà giấy nhám khí nén

Code: ZK-1202RN5

Liên hệ

Detail
Purchase

Air sander

Die Grinder

Máy mài đầu trụ

Code: KPT-22DGBS-6

Liên hệ

Detail
Purchase

Die Grinder

Die Grinder

Máy mài đầu trụ

Code: KPT-22DGBS-IN

1.262.222 đ

Detail
Purchase

Die Grinder

Die Grinder

Máy mài đầu trụ

Code: KPT-24DG

Liên hệ

Detail
Purchase

Die Grinder

Die Grinder

Máy mài đầu trụ

Code: KPT-24DGBS-IN

Liên hệ

Detail
Purchase

Die Grinder

Die Grinder

Máy mài đầu trụ

Code: KPT-28DGS

Liên hệ

Detail
Purchase

Die Grinder

2

Máy mài góc 2

Code: KPT-58R

Liên hệ

Detail
Purchase

2

4

Máy mài góc 4

Code: KPT-100AL

Liên hệ

Detail
Purchase

4

4" Angle Grinder KPT-...

Máy mài góc 4

Code: KPT-100ARG

4.280.000 đ

Detail
Purchase

4" Angle Grinder KPT-...

5

Máy mài góc 5

Code: KPT-125A

Liên hệ

Detail
Purchase

5

5

Máy mài góc 5

Code: KPT-126

Liên hệ

Detail
Purchase

5

7

Máy mài góc 7

Code: KPT-183

Liên hệ

Detail
Purchase

7

Air sander
Air sander
Air sander
Air sander
Die Grinder
Die Grinder
Die Grinder
Die Grinder
Die Grinder
2
4
4
5
5
7