DAC TIN EQUIPMENT TECHNOLOGY CO., LTD.

DATET

HOTLINE: +84-984.536.625

HOTLINE 2: +84-28.3620.9792

0  
0984.536.625

Sản phẩm » Painting Equipment

Spray Booth

Phòng sơn sấy xe

Code: GGL3

Liên hệ

Detail
Purchase

Spray Booth

Spray Booth

Phòng sơn sấy xe

Code: GGL4

Liên hệ

Detail
Purchase

Spray Booth

Vacuum machine

Máy hút bụi

Code: CL2311

Liên hệ

Detail
Purchase

Vacuum machine

Vacuum machine

Máy hút bụi

Code: CL2307 60L

Liên hệ

Detail
Purchase

Vacuum machine

Vacuum machine

Máy hút bụi

Code: CL2309 70L

Liên hệ

Detail
Purchase

Vacuum machine

Vacuum machine

Máy hút bụi

Code: CL2308 60L

Liên hệ

Detail
Purchase

Vacuum machine

Air sander

Máy chà giấy nhám khí nén

Code: ZK-1201

Liên hệ

Detail
Purchase

Air sander

Air sander

Máy chà giấy nhám khí nén

Code: ZK-1202D

Liên hệ

Detail
Purchase

Air sander

Air sander

Máy chà giấy nhám khí nén

Code: ZK-1202M5

Liên hệ

Detail
Purchase

Air sander

Air sander

Máy chà giấy nhám khí nén

Code: ZK-1202RN5

Liên hệ

Detail
Purchase

Air sander

Curing lamp

Đén sấy dùng khi sơn xe

Code: ALO-25

Liên hệ

Detail
Purchase

Curing lamp

Paint sprayer

Súng phun sơn

Code: W-77S

Liên hệ

Detail
Purchase

Paint sprayer

Paint sprayer

Súng phun sơn

Code: S710

Liên hệ

Detail
Purchase

Paint sprayer

Paint sprayer

Súng phun sơn

Code: K-3

Liên hệ

Detail
Purchase

Paint sprayer

sander machine

Máy chà nhám tròn hút bụi

Code: SI-3121-6

Liên hệ

Detail
Purchase

sander machine

Spray Booth
Spray Booth
Vacuum machine
Vacuum machine
Vacuum machine
Vacuum machine
Air sander
Air sander
Air sander
Air sander
Curing lamp
Paint sprayer
Paint sprayer
Paint sprayer
sander machine