DAC TIN EQUIPMENT TECHNOLOGY CO., LTD.

DATET

HOTLINE: +84-984.536.625

HOTLINE 2: +84-28.3620.9792

0  
0984.536.625

Sản phẩm » Air Condition & Battery Equipment

A/C recycling machine

Máy nạp gas lạnh

Code: HESHBON HR 371

Liên hệ

Detail
Purchase

A/C recycling machine

A/C recycling machine

Máy nạp gas lạnh

Code: HO-L800

Liên hệ

Detail
Purchase

A/C recycling machine

A/C recycling machine

Máy nạp gas lạnh

Code: HO-X800

Liên hệ

Detail
Purchase

A/C recycling machine

A/C recycling machine

Máy nạp gas lạnh

Code: LOGIC S

Liên hệ

Detail
Purchase

A/C recycling machine

Battery charger

Máy nạp gas lạnh

Code: PAC - 500

Liên hệ

Detail
Purchase

Battery charger

A/C recycling machine

Máy nạp gas lạnh

Code: HESHBON HO 211

Liên hệ

Detail
Purchase

A/C recycling machine

InfraRed Refrigerant Leak...

Thiết bị dò Gas điện tử

Code: 22791

17.054.000 đ

Detail
Purchase

InfraRed Refrigerant Leak...

Robinair 40176C Aluminum...

Đồng hồ nạp gas Robinair 40176C

Code: 40176C

Liên hệ

Detail
Purchase

Robinair 40176C Aluminum...

Robinair 40179C Aluminum...

Đồng hồ nạp gas Robinair 40179C

Code: 40179C

Liên hệ

Detail
Purchase

Robinair 40179C Aluminum...

Robinair 440859

Đồng hò đo nhiệt lạnh xe ô tô robinair 40859

Code: 40859

327.000 đ

Detail
Purchase

Robinair 440859

Robinair 41670 Aluminum...

Đồng hồ nạp gas Robinair 41670

Code: 41670

Liên hệ

Detail
Purchase

Robinair 41670 Aluminum...

Robinair 41671 Aluminum...

Đồng hồ nạp gas Robinair 41671

Code: 41671

2.665.000 đ

Detail
Purchase

Robinair 41671 Aluminum...

ACM3000 Rob automatic...

Thiết bị nạp gas điều hòa ô tô tự động Robinair ACM3000

Code: ACM3000

Liên hệ

Detail
Purchase

ACM3000 Rob automatic...

Quick release coupling...

Dụng cụ châm dầu nạp gas R12 đầu 1/4

Code: ACTP4011

623.000 đ

Detail
Purchase

Quick release coupling...

Quick release coupling...

Dụng cụ châm dầu nạp gas R134 đầu 1/4

Code: ACTP4012

623.000 đ

Detail
Purchase

Quick release coupling...

A/C recycling machine
A/C recycling machine
A/C recycling machine
A/C recycling machine
Battery charger
A/C recycling machine
InfraRed Refrigerant Leak Detector
Robinair 40176C Aluminum Block Manifold Gauge
Robinair 40179C Aluminum Block Manifold Gauge
Robinair 440859
Robinair 41670 Aluminum Block Manifold Gauge
Robinair 41671 Aluminum Block Manifold Gauge
ACM3000 Rob automatic air conditioning service unit R134a
Quick release coupling tool
Quick release coupling tool