DAC TIN EQUIPMENT TECHNOLOGY CO., LTD.

DATET

HOTLINE: +84-984.536.625

HOTLINE 2: +84-28.3620.9792

0  
0984.536.625

Sản phẩm » Oil Equipment

Oil pump shaft

Trụ bơm nhớt

Code: 35196

8.489.505 đ

Detail
Purchase

Oil pump shaft

exhaust wind brake fl...

Bình xả gió dầu thắng

Code: AUT-2102

1.300.000 đ

Detail
Purchase

exhaust wind brake fl...

exhaust wind brake

Dụng cụ xả gió phanh

Code: AUT-2119K

3.320.000 đ

Detail
Purchase

exhaust wind brake

Oil pump coil

Cuộn dây bơm nhớt trung tâm tự rút RAASM

Code: 9450.402

11.852.000 đ

Detail
Purchase

Oil pump coil

Oil Suction Gun

Súng bơm mỡ

Code: JJAZ0135

347.400 đ

Detail
Purchase

Oil Suction Gun

Air Operated Continuous...

Súng bơm mỡ bằng khí nén van đẩy bằng piston

Code: JJCA1401

860.426 đ

Detail
Purchase

Air Operated Continuous...

Air Operated Continuous...

Súng bơm mỡ bằng khí nén van đẩy bằng piston

Code: JJCA1401

860.426 đ

Detail
Purchase

Air Operated Continuous...

Air Operated Continuous...

Súng bơm mỡ bằng khí nén

Code: JJCA1401E

755.500 đ

Detail
Purchase

Air Operated Continuous...

Grease Pumper

MÁY BƠM MỠ ĐIỆN 40L

Code: K6040

14.050.000 đ

Detail
Purchase

Grease Pumper

Grease Pumper

MÁY BƠM MỠ ĐIỆN 12L INOX

Code: K6013

14.750.000 đ

Detail
Purchase

Grease Pumper

Grease Pumper

MÁY BƠM MỠ KHÍ NÉN (12L)

Code: GZ-3

2.250.000 đ

Detail
Purchase

Grease Pumper

Grease Pumper

MÁY BƠM MỠ KHÍ NÉN( 12L)

Code: GZ-8

2.500.000 đ

Detail
Purchase

Grease Pumper

Grease Pumper

MÁY BƠM MỠ KHÍ NÉN 12L

Code: US-8

4.050.000 đ

Detail
Purchase

Grease Pumper

Grease Pumper

XE BƠM MỠ KHÍ NÉN

Code: GZ-7

4.890.000 đ

Detail
Purchase

Grease Pumper

Grease Pumper

MÁY BƠM MỠ KHÍ NÉN 20L

Code: GZ-10

4.550.000 đ

Detail
Purchase

Grease Pumper

Oil pump shaft
exhaust wind brake fluid
exhaust wind brake
Oil pump coil
Oil Suction Gun
Air Operated Continuous Flow Grease Gun
Air Operated Continuous Flow Grease Gun
Air Operated Continuous Flow Pistol Type Grease Gun
Grease Pumper
Grease Pumper
Grease Pumper
Grease Pumper
Grease Pumper
Grease Pumper
Grease Pumper