DAC TIN EQUIPMENT TECHNOLOGY CO., LTD.

DATET

HOTLINE: +84-984.536.625

HOTLINE 2: +84-28.3620.9792

0  
0984.536.625

Sản phẩm » Washing Equipment » Pressure Washer

Pressure washer

Máy rửa xe cao áp

Code: CL0609 CL0610

Liên hệ

Detail
Purchase

Pressure washer

Pressure washer (hot ...

Máy rửa xe cao áp nước nóng

Code: CL0612 - CL061...

Liên hệ

Detail
Purchase

Pressure washer (hot ...

High pressure washers

Máy rửa xe cao áp

Code: HWS0310

Liên hệ

Detail
Purchase

High pressure washers

Pressure washer

Máy rửa xe cao áp

Code: DT2015

Liên hệ

Detail
Purchase

Pressure washer

Pressure washer

Máy rửa xe cao áp

Code: DT3020

Liên hệ

Detail
Purchase

Pressure washer

Pressure washer

Máy rửa xe mini

Code: DT-1510

Liên hệ

Detail
Purchase

Pressure washer

Gun Series G-9893-32

Súng rửa xe bằng nước vi lượng áp lực cao

Code: G-9893-32

7.000.000 đ

Detail
Purchase

Gun Series G-9893-32

Car Wash High Pressure...

Máy bơm nước rửa xe Cao Áp

Code: Hidi 5HP

19.000.000 đ

Detail
Purchase

Car Wash High Pressure...

Gasoline Pressure Was...

Máy rửa xe cao áp

Code: HWG0718

11.530.000 đ

Detail
Purchase

Gasoline Pressure Was...

Electric Pressure Washer...

Máy rửa xe cao áp

Code: HWS0211

5.030.000 đ

Detail
Purchase

Electric Pressure Washer...

Electric Pressure Was...

Máy rửa xe cao áp

Code: HWS0211B

5.030.000 đ

Detail
Purchase

Electric Pressure Was...

Electric Pressure Was...

Máy rửa xe cao áp

Code: HWS0310

13.880.000 đ

Detail
Purchase

Electric Pressure Was...

Electric Pressure Was...

Máy rửa xe cao áp

Code: HWS0314

12.500.000 đ

Detail
Purchase

Electric Pressure Was...

Electric Pressure Was...

Máy rửa xe cao áp

Code: HWS0412

15.230.000 đ

Detail
Purchase

Electric Pressure Was...

Electric Pressure Was...

Máy rửa xe cao áp

Code: HWS-0518

15.500.000 đ

Detail
Purchase

Electric Pressure Was...

Pressure washer
Pressure washer (hot water)
High pressure washers
Pressure washer
Pressure washer
Pressure washer
Gun Series G-9893-32
Car Wash High Pressure Water Pump
Gasoline Pressure Washers
Electric Pressure Washer
Electric Pressure Washer
Electric Pressure Washer
Electric Pressure Washer
Electric Pressure Washer
Electric Pressure Washer