DAC TIN EQUIPMENT TECHNOLOGY CO., LTD.

DATET

HOTLINE: +84-984.536.625

HOTLINE 2: +84-28.3620.9792

0  
0984.536.625

Sản phẩm » Hand tools BOSCH

Impact Drill

Máy khoan động lực GSB 550

Code: GSB 550

927.000 đ

Detail
Purchase

Impact Drill

Impact Drill

Máy Khoan GBM 350 Professional

Code: GBM 350

837.000 đ

Detail
Purchase

Impact Drill

Angle Grinder

Máy mài góc GWS 060 Professional

Code: GWS 060

888.000 đ

Detail
Purchase

Angle Grinder

Impact Drill

Máy Khoan GBM 320 Professional

Code: GBM 320

695.000 đ

Detail
Purchase

Impact Drill

Metal Cut-off Saw

Máy cắt sắt Bosch GCO 200

Code: GCO 200

2.961.000 đ

Detail
Purchase

Metal Cut-off Saw

Marble Saw

Máy cắt gạch GDM 121

Code: GDM 121

1.236.000 đ

Detail
Purchase

Marble Saw

Impact Drill

Máy khoan Bosch GBM 600

Code: GBM 600

708.000 đ

Detail
Purchase

Impact Drill

Impact Drill

Máy khoan GBM 10 RE

Code: GBM 10 RE

1.081.000 đ

Detail
Purchase

Impact Drill

Impact Drill

Máy khoan GBM 13 RE Professional

Code: GBM 13 RE

1.382.000 đ

Detail
Purchase

Impact Drill

Impact Drill

Máy khoan GBM 13 HRE

Code: GBM 13 HRE

4.968.000 đ

Detail
Purchase

Impact Drill

Impact Drill

Máy khoan GBM 32-4

Code: GBM 32-4

16.747.000 đ

Detail
Purchase

Impact Drill

Impact Drill

Máy khoan động lực GSB 10 RE

Code: GSB 10 RE

1.230.000 đ

Detail
Purchase

Impact Drill

Bộ máy khoan động...

Bộ máy khoan động lực GSB 10 RE

Code: GSB 10 RE - SE...

1.685.000 đ

Detail
Purchase

Bộ máy khoan động...

Máy khoan động lực...

Máy khoan động lực GSB 13 RE

Code: GSB 13 RE

1.544.000 đ

Detail
Purchase

Máy khoan động lực...

Impact Drill Set

Bộ máy khoan động lực GSB 13 RE

Code: GSB 13 RE - SE...

1.850.000 đ

Detail
Purchase

Impact Drill Set

Impact Drill
Impact Drill
Angle Grinder
Impact Drill
Metal Cut-off Saw
Marble Saw
Impact Drill
Impact Drill
Impact Drill
Impact Drill
Impact Drill
Impact Drill
Bộ máy khoan động lực GSB 10 RE
Máy khoan động lực GSB 13 RE
Impact Drill Set